• Advertisement upload

ज्योतिषअनुसार चिना भनेको के हो ? चिना (कुन्डली ) हेराउन किन आबश्यक छ ? ज्यो. पं.राजेन्द्र खनाल

–युबा ज्योतिष शास्त्री राजेन्द्र खनाल  Washington, DC USA  प्रस्तुत छ अमेरिकाको वाशिङ्टन डी सीमा बस्नु हुने युबा ज्योतिष राजेन्द्र खनालसँग मदन उपाध्यायले गरेको कुराकानीमा अाधारित प्रश्नोत्तर अंश ज्योतिषअनुसार चिना भनेको  के हो ? चिना (कुन्डली ) हेराउन किन आबश्यक छ ? “ज्योतिषम् नेत्रमुच्यते ”  ज्योतिष एउटा यस्तो विधा हो, जस्लाई आँखाको प्रयायबाचीका रुपमा  परिभाषा गरिएको छ । किन यस्लाई  आँखा भनियो त भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ, हाम्रो आँखाले संसारलाई हेर्न सकेजस्तै ज्योतिषको माध्यमबाट हामी संसारलाई देख्न र भोग्न सक्छौ । जसबाट  भूत, वर्तमा न र भविश्य  के हुँदैछ…

Continue reading

ज्योतिषअनुसार चिना भनेको के हो ? चिना (कुन्डली ) हेराउन किन आबश्यक छ ?

–युबा ज्योतिष शास्त्री राजेन्द्र खनाल  Washington, DC USA  प्रस्तुत छ अमेरिकाको वाशिङ्टन डी सी मा बस्नु हुने युबा ज्योतिष राजेन्द्र खनालसँग मदन उपाध्यायले गरेको कुराकानीमा अाधारित प्रश्नोत्तर अंश ज्योतिषअनुसार चिना भनेको  के हो ? चिना (कुन्डली ) हेराउन किन आबश्यक छ ? “ज्योतिषम् नेत्रमुच्यते ”  ज्योतिष एउटा यस्तो विधा हो, जस्लाई आँखाको प्रयायबाचीका रुपमा  परिभाषा गरिएको छ । किन यस्लाई  आँखा भनियो त भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ, हाम्रो आँखाले संसारलाई हेर्न सकेजस्तै ज्योतिषको माध्यमबाट हामी संसारलाई देख्न र भोग्न सक्छौ । जसबाट  भूत, वर्तमा न र भविश्य  के…

Continue reading