Shiva Aarati ( Pashupati) शिव आरती पशुपति

Shiva Aarati ( Pashupati)
शिव आरती  पशुपति
ॐ जय शिव शंकर शम्भु
जय गिरिजाधिश शिव जय गिरिजाधिश
(जय जय करुणा सागर) पशुपति जगदीश
ॐ हर हर हर महादेव-१
       
            गिरी कैलाश निवास छ
गण छन सहचारी शिव गण छन सहचारी
(      मुंडमाला छ गलामा)रूप छ भयहारी
ॐ हर हर हर महादेव-२

          डमरू त्रिशुल सुशोभित
प्रभुका दुई करमा, शिव प्रभुका दुई करमा
(भुषण नाग विराजीत) बाघाम्बर अाँगमा
ॐ हर हर हर महादेव-३

            तिन नयनमा थरी थरी
ज्योति छ दिव्य सदा, शिव ज्योति छ दिव्य सदा
(वाहन वृष भवनोहर) संगमा छन् गिरिजा ।
ॐ हर हर हर महादेव-४

            भस्म विलेपन सुन्दर
शीरमा चन्द्रकला, शिव शीरमा चन्द्रकला
(कल कल बग्छिन् हरदम) गंगा पूण्य जला
ॐ हर हर हर महादेव-५

               ब्रम्हा विष्णु महेश्वर
प्रभुका रूप सबै, शिव प्रभुका रूप सबै
( श्रृष्टि स्थिति लय सब हुन) शुभ लिला प्रभु कै
ॐ हर हर हर महादेव-६

                  वेद पुराण जति छन्
प्रभुको वर्णनमा, शिव प्रभुको वर्णनमा
(कण कण ब्यापक प्रभुको)महिमा त्रिभुवनमा
ॐ हर हर हर महादेव-७

                 शुर नर मुनि सब प्रभुकै
निसदिन ध्यान गरी, शिव निसदिन ध्यान गरी
(परमानन्द मगन भई)जान्छन पार तरी
ॐ हर हर हर महादेव-८

              सचिदान्नंद परात्पर
सजन हितकारी, शिव सजन हितकारी
(जय जय शाम्भ सदा शिव) जय जय त्रिपुरारी
ॐ हर हर हर महादेव-९

Comments are closed.