थर-गोत्र

थर(Thar) गोत्र(Gotra)  प्रबर 
 Achraya, Baskota, Joshi, Khadka, Kaudinya 3
 Aryal, Devkota, Dawadi, Dulal, Atreya 3
 Bajagai, Bajhai, Gyawali, Maskey, Panthi Mandabya
 Baral, Karki (Sutar), Ghrita Kaushik 2
 Bartaula, Bhatta (Duwal), Upamanyu
 Basel/ Batsayal, Basnet, Bhusal Dhananjaya
 Belkadhi, Karki (Mudula), Koirala, Maudagalya
 Bhandari, Bhattarai, Chalise, Dwadi, Gaire,, Vashista
 Bhatta (Alina, Duwadi, Nirbansi, Rai and Rayal) Viswamitra
 Budhathoki (Khulal), Dhamala Dhananjaya
 Chanda, Tripathi Gautam
 Dahal, Kuwar, Lamsal, Rana, Rupakheti Batsha
 Dhakal, Mainali, Pandey Upamanyu
 Jamarkattel, Lohani, Niraula, Bharadwaaj
 Joshi, Sedai, Saunak, Shahi Angira
 Kafle/ Kaphle, Prasai Shandilya
 Kalikote (Khadka), Paudel, Atrya
 Karki (Lama) , Kattel, Marhattha Parasar
 Khanal, Nepal, Pandit Ghrita Kaushik
 Kharel, Marashini, Neupane, Kaudinya
 Kharel, Mudabhari, Raut, Suyal (Garthi) Vashista
 Kukurkote, Kunwar, Dhananjaya
 Lamichhane, Luitel, Majhi, Phuyal, Kausik
 Pakurel, Paneru, Parajuli, Sapkota, Kaudinya
 Pokharel (Dudh), Siwakoti, Bharadwaaj
 Pudasaini, Raghubansi, Regmi, Kausik
 Satyal, Thapa (Bagale and Gamle), Trital Kaudinya
 Timsina/ Timilsina, Upreti Maudagalya
Acharya, Bastola, Bhurtel, Garga
Adhikari, Chaulagai, Devkota, , Bharadwaaj
Adhikari (Bhadare, Khilchine and Kaubali) Kashyap,
Baniya, Bastakoti, Bhandari, Bidari,, Kausik
Chapagai, Gotame, Atri
Dhital, Dhungana, Gaudel, Khadka, Kausik
Dhungel Agasti
Gauripitri/ Gairipippli, Guragai Dhananjaya
Humagai, Karki (Khulal), Dhananjaya
Khapatari (Khadka, Bistha, Budhathoki & Basnet) Kausik
Khatiwoda, Mishra, Ojha, Wosti Atri
Kuinkel, Rume, Simkhada, Maudagalya
Pangeni, Rijal, Thapa Dhananjaya
Panthi, Pandey, Panta,  Subedi Bharadwaaj
Pokharel (Dudh) Bharadwaaj
Pokharel (Pani), Thapa (Bagale) Atrya
Rimal, Sanjel, Tiwari Kausik
Rosyara, Sharma, Sigdel, Atrya
Suyal (Thapa), Thangsine Vashista
Thapa (Lamichhane) Garga
Thapaliya, Upadhaya, Wagle Bharadwaaj

Comments are closed.