Thar – Gotra – Pravar थर-गोत्र-प्रवर

थर(Thar) गोत्र (Gotra)  प्रवर (Pravar)
Acharya Garga गर्ग गार्ग्य गौतम विश्वमित्र पराशर5
Achraya Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Adhikari Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Adhikari (Bhadare, Khilchine) Kashyap काश्यप, आवत्सार, नैधुर्व    3
Aryal Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Badtaula, Bartaula Upamanyu उपमन्यु कपिल बिरुज  3
Bajagai Mandabya माण्डप माण्डब्य विश्वमित्र   3
Bajhai Mandabya माण्डप माण्डब्य विश्वमित्र   3
Bakharel Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Baniya Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Baral GhritaKaushik घृतकौशिक विश्वामित्र 2
Bartaula Upamanyu उपमन्यु कपिल बिरुज  3
Basel/ Batsayal/Basyal Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Baskota Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Basnet Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Basnet(Khaptari) Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Bastakoti Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Bastola Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Belbase Maudagalya मौद्गौल्य भार्मश्व  आङिरस 3
Belkadhi Maudagalya मौद्गौल्य भार्मश्व  आङिरस 3
Bhandari Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Bhandari(Thansinge) Vashistha वशिश्ठ ईन्द्रप्रमद आभारद्धसु3
Bhatta(Alina) Viswamitra विश्वमित्र मरिची कौशिक 3
Bhatta(Duwal) Upamanyu उपमन्यु कपिल बिरुज  3
Bhattarai Vashistha वशिश्ठ ईन्द्रप्रमद आभारद्धसु3
Bhurtel Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Bhusal Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Bidari Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Bista(Kamalkote) Krishnanjani वाशिष्ठ, शाक्त्य, पाराशर्य 3
Bista(Puwar) Kapil कपिल काण्चन बिश्वामित्र 3
Bistha(Khaptari) Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Budhathoki (Khulal) Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Budhathoki(Khaptari) Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Chalise Vashistha वशिश्ठ ईन्द्रप्रमद आभारद्धसु3
Chanda Gautam अंङिरा वशिश्ठ बार्हस्पत्य 3
Chapagai Atri अत्रि अर्चनानस: श्यावास्व   3
Chaulagai Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Chhetri(baidawar) Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Chhetri(Dani) Kapil कपिल काण्चन बिश्वामित्र 3
Chudal Garga गर्ग गार्ग्य गौतम विश्वमित्र पराशर 5
Dahal Vatsa वत्स, और्व, च्यवन, भार्गव जमदग्नि 5
Dangal Gautam अंङिरा वशिश्ठ बार्हस्पत्य 3
Dawadi Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Dawadi Vashistha वशिश्ठ ईन्द्रप्रमद आभारद्धसु3
Devkota Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Devkota Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Dhakal Upamanyu उपमन्यु कपिल बिरुज  3
Dhamala Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Dhimal Parashara अंङिरा वशिश्ठ बार्हस्पत्य 3
Dhital Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Dhungana Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Dhungel Agasti अगत्स्य, जैमिनी, दधिची    3
Dulal Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Duwadi Bishwamitra विश्वमित्र मरिची कौशिक 3
Gaire Vashistha वशिश्ठ ईन्द्रप्रमद आभारद्धसु3
Gajurel Garga गर्ग गार्ग्य गौतम विश्वमित्र पराशर 5
Gaudel Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Gauripitri/ Gairipipli Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Gautam Atri  अत्रि अर्चनानस: श्यावास्व  3
Gotame/Gautami Atri  अत्रि अर्चनानस: श्यावास्व  3
Giri Bhrigu भृगु, भार्गव, च्यवन, अनर्थ्य, जमदग्नि 5
Guragai Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Gyawali Mandabya माण्डप माण्डब्य विश्वमित्र   3
Humagai Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Jamarkattel Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Joshi Angira/Angirasa आङिरस: बार्हस्पत्य: औदुम्बर:  3
Joshi Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Joshi Garga गर्ग गार्ग्य गौतम विश्वमित्र पराशर 5
Kafle/ Kaphle Shandilya शान्डिल्य साबरणी इशावाश्य, असिता देवल5
kaneriya/kadariya Krishnanjani वाशिष्ठ, शाक्त्य, पाराशर्य 3
Karki (Khulal) Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Karki (Mudula) Maudagalya मौद्गौल्य भार्मश्व  आङिरस 3
Karki (Sutar) GhritaKaushik घृतकौशिक विश्वामित्र 2
Karki(Lama) Parasar पराशर वशिश्ठ शक्ति 3
Kattel Parashar पराशर वशिश्ठ शक्ति 3
Khadka Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Khadka(kalikote) Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Khadka(khaptari) Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Khanal GhritaKaushik घृतकौशिक विश्वामित्र 2
Khapatari Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Kharel Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Kharel Vashistha वशिश्ठ ईन्द्रप्रमद आभारद्धसु3
Khatiwoda Atri अत्रि अर्चनानस: श्यावास्व   3
khulal Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Koirala Maudagalya मौद्गौल्य भार्मश्व  आङिरस 3
Koirala Maudagalya मौद्गौल्य भार्मश्व  आङिरस 3
Kuinkel Maudagalya मौद्गौल्य भार्मश्व  आङिरस 3
Kunwar(Kukurkote) Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Kuwar Vatsa वत्स, और्व, च्यवन, भार्गव, जमदग्नि 5
Lamichhane Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Lamsal Vatsa वत्स, और्व, च्यवन, भार्गव जमदग्नि 5
Lataula Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Lohani Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Lohani Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Luitel Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Mainali Upamanyu उपमन्यु कपिल बिरुज  3
Majhi Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Marashini Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Marhattha Parashar पराशर वशिश्ठ शक्ति 3
Maskey Mandabya माण्डप माण्डब्य विश्वमित्र   3
Mishra Atri  अत्रि अर्चनानस: श्यावास्व  3
Mudabhari Vashistha वशिश्ठ ईन्द्रप्रमद आभारद्धसु 3
Nepal GhritaKaushik घृतकौशिक विश्वामित्र 2
Neupane Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Niraula Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Nirbansi Bishwamitra विश्वमित्र मरिची कौशिक 3
Ojha Atri  अत्रि अर्चनानस: श्यावास्व  3
Oli Upamanyu उपमन्यु कपिल बिरुज  3
Pyakurel Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Pandey Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Pandey Upamanyu उपमन्यु कपिल बिरुज  3
Pandit GhritaKaushik घृतकौशिक विश्वामित्र 2
Paneru Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Pangeni Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Panta Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Panthi Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Panthi Mandabya माण्डप माण्डब्य विश्वमित्र   3
Parajuli Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Paudel/Poudel Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Phuyal Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Pokharel (Dudh) Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Pokharel(Pani) Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Prasai Shandilya शान्डिल्य साबरणी इशावाश्य, असिता देवल3
Pudasaini Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Raghubanshi Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Rai and Rayal Bishwamitra विश्वमित्र मरिची कौशिक 3
Rana Vatsa वत्स, और्व, च्यवन, भार्गव जमदग्नि 5
Raut Vashistha वशिश्ठ ईन्द्रप्रमद आभारद्धसु3
Rayamajhi Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Regmi Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Rijal Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Rimal Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Risal Garga गर्ग गार्ग्य गौतम विश्वमित्र पराशर 5
Rokaha Garga गर्ग गार्ग्य गौतम विश्वमित्र पराशर 5
Rosyara Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Rume Maudagalya मौद्गौल्य भार्मश्व  आङिरस 3
Rupakheti Vatsa वत्स, और्व, च्यवन, भार्गव जमदग्नि 5
Sagar Bhrigu भृगु, भार्गव, च्यवन, अनर्थ्य, जमदग्नि 5
Sanjel Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Sapkota Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Satyal Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
satyal Gautam अंङिरा वशिश्ठ बार्हस्पत्य 3
Saunak Angira/Angirasa आङिरस: बार्हस्पत्य: औदुम्बर:  3
Sedhai Angira/Angirasa आङिरस: बार्हस्पत्य: औदुम्बर:  3
Shahi Angira/Angirasa आङिरस: बार्हस्पत्य: औदुम्बर:  3
Sharma Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Sigdel Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Sijapati Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Simkhada Maudagalya मौद्गौल्य भार्मश्व  आङिरस 3
Sitaula Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Siwakoti Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Subedi (Sharma) Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Suyal (Gharti) Vashistha वशिश्ठ ईन्द्रप्रमद आभारद्धसु3
Suyal (Thapa) Vashistha वशिश्ठ ईन्द्रप्रमद आभारद्धसु3
Thakuri Vatsa वत्स, और्व, च्यवन, भार्गव जमदग्नि 5
Thapa Dhananjaya धनन्जय विश्वामित्र मधुछन्द 3
Thapa (Bagale and Gamle) Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Thapa (Bagale) Atreya आत्रेय अर्चनानस: श्यावास्व  3
Thapa(Lamichhane) Garga गर्ग गार्ग्य गौतम विश्वमित्र पराशर5
Thapa(Puwar) Kapil कपिल काण्चन बिश्वामित्र 3
Thapaliya Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Timsina/Timilsina Maudagalya मौद्गौल्य भार्मश्व  आङिरस 3
Tiwari Kaushik कौशिक अघमर्षण विश्वामित्र 3
Tripathi Gautam अंङिरा वशिश्ठ बार्हस्पत्य 3
Trital Kaudinya कौडिन्य वाशिश्ठ मैत्रावरुण 3
Upadhaya Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Upreti Maudagalya मौद्गौल्य भार्मश्व  आङिरस 3
Wagle Bharadwaaj भारद्वाज: आङिरस: बार्हस्पत्य:3
Wosti Atri अत्रि अर्चनानस: श्यावास्व  3

One Comment

  1. Nice info about Thar and Gotra

Comments are closed