• Advertisement upload

सत्यनारायणपूजाको लागि चाहिने सामग्री लिस्ट

जौँतिलकुशचन्दन(केशरी, अभिर, श्रीखण्ड)श्री फल(नरिवल,सुकेको तथा काँचो)फूल तथा माला(विविध रंगका तथा प्रकारका) तुलसी पत्रबेलपत्रपञ्चपल्लव(आँपपिपलबरपाँकरी,डुम्री),मसलाहरु(लौंग, कपुर, आलमोन्ड, काजु, किसमिस, छोक्डा आदि ) पञ्चामृत(दूधदही,घिउ,महसक्खर )सस्र्युंजनैसुपारी5, अपुपम्(मनभोग), फलफूल(विविध प्रकारका)लड्डु, पेड़ा, दूवोरोटीप्रसादधानचामलदुनाटपरी (पेपर प्लेट -सानो ब्वोल, तथा ठूलो साइजको),कपडा(रातोसेतो, कालों, पहेँलो)धूप तथा ज्योतिबत्ती, रेखी(पीठोअभीर तथा केशरी), खुद्रा पैसाग्रहपूजाको लागि विविध रंग तथा फूलहरु(विविध-रातोसेतोपहेँलोकालो)  भुइँमा विछ्याउनका लागि प्लास्टिक पोस्ट (पहेँलो, रातों वा आकासे रंगको ) आदि । 

सत्यनारायणको लागि विशेष – प्रतिमा, पानको पत्ता, जनेऊ, सुपारी, गहना, सौभाग्य श्रृंगार( सिन्दुर, पोते, रातों कपडा(सारी), डोरी, टिकी, गाजल, ऐना आदि), चामर(चौँउर), मयुरको प्वाँख(पंक्खा), ॠतु फल, फूल तथा माला, प्रसाद आदि ।

ब्राह्मण बरणका लागि—  दक्षिणा, जनैसुपारीधोतीगञ्जी, टोपी, कपडा इत्यादि, श्रद्धाअनुसार यथाशक्य  ।

पूजाभाँडाहरु— दीया३, कलशहरु६,  शंखघन्टापञ्चपात्रआचमनीअर्घपात्रकर्मपात्रपूजाथाली, ताम्रथाली आदि । 

Note:  Extra services with shopping and delivery (one pooja package)By Hindu cultural center – If you are busy or want to need this pooja materials services    can  be expense $125.00 for All pooja materials, HCC Will be bring without liquid, fruits and flowers, don’t need to buy other things if you order this package, This service It just for help,  If you want to this whole package please make a call or message 703-870-6480 or info@hinduculturecenter.com Thanks.

Hindu cultural center, www.hinduculturecenter.com

Comments are closed.